Ogólne

 • Spotkanie władz powiatu z dyrektorami Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej

  Miniaturka artykułu
  2018-12-12 14:30:30

  5 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe, Sekretarz Joanna Kondzior oraz Skarbnik Marta Szczuka spotkali się z dyrektorami Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej należącymi do jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego

 • Przekazanie wyposażenia SPZOZ w Łapach

  Miniaturka artykułu
  2018-12-12 14:23:57

  W poniedziałek 10.12.2018 r. odbyło się przekazanie sprzętu medycznego oddziałowi chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, w którym uczestniczyli Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski i Wicestarosta Roman Czepe.

 • Spotkanie Powiatów Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2018-12-12 14:07:56

  W piątek, 7.12.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się zebranie Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu wzięli udział Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe oraz inni przedstawiciele Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 • „BEZPIECZNY SENIOR”

  Miniaturka artykułu
  2018-12-10 11:46:46

  W ramach realizacji projektu „BEZPIECZNY SENIOR” 5 grudnia 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów wraz z Funkcjonariuszami z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz mundurowymi z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku spotkali się z członkami Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku.

 • Powołanie nowego Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

  Miniaturka artykułu
  2018-12-07 09:57:35

  W związku z nowym Zarządem Powiatu Białostockiego wybranym na lata 2018-2023 należy powołać funkcjonujący przy Zarządzie - Zespół Konsultacyjno-Doradczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.