O łapskim szpitalu powiatowym na sesji Rady Miejskiej w Łapach

Dodana: 2 kwiecień 2019 11:06

Rada Miejska w Łapach w porządku obrad ostatniej sesji (29.03.2019 r.) umieściła punkt, dotyczący sytuacji ekonomicznej SPZOZ (szpitala) w Łapach. W sesji udział wzięli: wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe oraz radni Rady Powiatu: Maria Busłowska, Sylwia Rząca,  Andrzej Gąssowski i Mariusz Gołaszewski. Kilka dni wcześniej (25.03.2019 r.) wicestarosta R. Czepe oraz dyrektor szpitala Urszula Łapińska uczestniczyli w posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej, gdzie także omawiano temat łapskiego szpitala powiatowego. Odpowiedziano wówczas na pytania radnych gminnych i zapoznano ich z aktualną sytuację powiatowej jednostki. Także na sesji przedstawiciele powiatu wyjaśniali, jaka jest obecna sytuacja szpitala i jakie są dalsze plany SPZOZ. Wicestarosta R. Czepe stwierdził, że choć punkt dotyczy sytuacji ekonomicznej szpitala, co może jest pewnym nieporozumieniem, gdyż jest to szpital powiatowy - to jednak odbiera to jako chęć podjęcia współpracy między Powiatem Białostockim a Gminą Łapy w sprawie pomocy szpitalowi. Choć w ostatnich latach takiej współpracy brakowało, to jednak widać obecnie, że to się zmienia, czego efektem było niedawne umieszczenie w budżecie Gminy Łapy 700 tys. jako wsparcie dla szpitala (200 tys. stanowi zwrot podatku płaconego gminie przez powiat). Tym samym wykonano zobowiązanie z roku ubiegłego. Jest to bardzo dobry wyraz współpracy – oceniają władze powiatu. W poprzedniej kadencji powiat uczynił na rzecz szpitala ogromnie wiele – ponad podziałami,  decydując się na wydatkowanie wielomilionowych kwot  na rzecz jego rozbudowy i rozwoju. Jednak wchodzi w kolejny etap, obejmujący remont starej części, można więc powiedzieć, że jeszcze jest w połowie drogi i potrzebuje wsparcia. Będzie więc ze wszech miar pożyteczne, a nawet konieczne, by Gmina Łapy wsparła te działania. Będzie to ważny sygnał dla pozostałych gmin, że Łapom bardzo na szpitalu zależy. Stąd Starosta Białostocki wystąpił niedawno do Gminy Łapy o przeznaczenie na rzecz szpitala 500 tys. zł. Wystąpił także do gmin sąsiednich, Poświętnego i Suraża.

 

Zobacz:

Nagranie z sesji w dniu 29.03.2019 r.