Łapskie Towarzystwo Regionalne laureatem Konkursu „Społeczna Inicjatywa Roku”

Dodana: 7 październik 2019 15:50

Gala konkursu odbyła się 7 października 2019r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego.  Nagrody w konkursie wręczył Wojewoda Podlaski  Bogdan Paszkowski. Czterech laureatów Konkursu wybrano w czterech kategoriach: Budowanie wspólnoty lokalnej, Edukacja i Sport, Polityka społeczna oraz Kultura i dziedzictwo narodowe.

Organizowany corocznie konkurs, skierowany jest do organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. Ma na celu promowanie działań organizacji pozarządowych, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego.  

Łapskie Towarzystwo Regionalne zostało docenione za dbałość o wspólne dziedzictwo kulturowe, poprzez renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Łapach. Kwestę „Ocalmy od zniszczenia” uhonorowano  „za konsekwencję i wkład w upowszechnianie i poszanowanie lokalnej historii i jej źródeł”.

Kapituła konkursu Inicjatywa Społeczna Roku obradowała w składzie: Tomasz Madras – przewodniczący, Roman Czepe, Monika Kożuchowska-Dojlido, Lech Feszler, Monika Syczewska, Maria Żeszko, Piotr Lussa.

Poszczególne zgłoszenia oceniane były przez każdego uczestnika obrad Kapituły, uwzględniając następujące kryteria:

  1. znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, rozwiązany problem lub zaspokojone potrzeby;
  2. znaczenie inicjatywy dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania postaw i wartości patriotycznych, prorodzinnych, solidarności społecznej i aktywności społecznej;
  3. innowacyjność podjętego działania.

Prezes Łapskiego Towarzystwa Regionalnego Dorota Kondratiuk tuż po odebraniu nagrody podkreśliła znaczenie inicjatywy ŁTR w angażowanie dziesiątków ludzi kwestujących i tysięcy ofiarodawców, którzy przyczyniają się do tego, że kwesta cieszy się powodzeniem.