Konwent Powiatów Województwa w Starostwie

Dodana: 6 marzec 2020 15:13

6.03.2020 r. udział w spotkaniu poza starostami z regionu wzięli: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, a także dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW Bogusław Maksim, Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Elżbieta Kraszewska i przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Beata Truskolawska przekazała starostom poszczególnych powiatów plakaty do rozwieszenia na ich terenie, informujące co robić w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem. Podczas spotkania można było usłyszeć, że w najbliższych dniach w POZ mają być możliwe teleporady, z możliwością wystawiania e-zwolnień, tak by zaniepokojony stanem zdrowia pacjent, nie musiał iść do poradni. Z kolei WSSE w Białymstoku w ciągu 2-3 tygodni ma wykonywać testy na obecność koronawirusa.