Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Dodana: 3 październik 2018 07:14

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 3 października 2018 r. do 16 października 2018 r.

Formularz konsultacji Roczny 2019

Projekt programu na 2019 rok