Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty

Dodana: 22 lipiec 2019 15:52

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty

W czwartek, 18 lipca 2019 r., odbyło się rozstrzygnięcie XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – etapu wojewódzkiego. W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczył wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe. Wśród laureatów etapu wojewódzkiego znalazły się m.in. gospodarstwa z terenu Powiatu Białostockiego. Drugie miejsce przyznano Państwu Anecie i Adamowi Gąsowskim z miejscowości Łapy-Korczaki, a wśród wyróżnionych gospodarstwo Państwa Elżbiety i Janusza Grochowskich z miejscowości Kamińskie-Wiktory, gm. Poświętne.

Konkurs miał na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Promocję zasad ochrony zdrowia i życia rolników. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mieli okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć zawodowych i warsztatów pracy, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.