KONFERENCJA NAUKOWA „ZAGROŻENIE I BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU SENIORA”

Dodana: 29 październik 2018 11:48

W dniu 23 października 2018r Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku był uczestnikiem konferencji naukowej skierowanej przede wszystkim do Seniorów Powiatu Białostockiego. Tematem prelekcji Rzecznika było wyjaśnienie Seniorom kwestii zawierania umów sprzedaży towarów jak i usług z firmami, których zapewnienia oraz złożona ustna oferta, nie mają zastosowania w postanowieniach umów podpisywanych przez potencjalnego klienta. Uczestnicy zostali poinformowani też o przysługujących im prawach jako konsumentom min. w zakresie możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, uchylenia się od skutków prawnych umów zawartych pod wpływem błędu, jak też prawa do reklamacji, gdy zakupiony towar nie jest zgodny z umową. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawił też metody jakimi posługują się sprzedawcy, w celu zdobycia klienta – metody, które nie zawsze są zgodne z literą prawa jak też zasadami współżycia społecznego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku często bierze udział w podobnych przedsięwzięciach zmierzających do informowania oraz edukowania grupy osób – Seniorów, ze względu na fakt, iż mając na uwadze statystyki, owa grupa jest najbardziej narażona na popadnięcie ofiarą praktyk niedozwolonych, które są stosowane przez nieuczciwych sprzedawców.

 

Źródło zdjęć: http://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/aktualnosci/54683,KONFERENCJA-NAUKOWA-PN-ZAGROZENIE-I-BEZPIECZENSTWO-W-ZYCIU-SENIORA.html