Konferencja dotycząca wspólnot gruntowych w Starostwie

Dodana: 20 wrzesień 2019 14:56

20.09.2019 r. w związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców Powiat Białostocki zorganizował konferencję "Wspólnoty gruntowe - problemy i sposoby ich rozwiązywania". Na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 50 osób: burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu białostockiego, przedstawiciele wspólnot, sołtysi i mieszkańcy wsi, gdzie takie wspólnoty funkcjonują.

Na pytania dotyczące wspólnot i możliwości ich przekształcenia odpowiadali: wicestarosta Roman Czepe, p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Zbigniew Kuropatwa i kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Rolnymi Ewa Zalewska.

W powiecie białostockim są 82 wspólnoty, w 13 gminach. W sumie to ponad 2,5 tys. ha.