Kolejne drogi w powiecie białostockim mają być przebudowywane

Dodana: 28 sierpień 2019 14:56

Zarząd Powiatu zdecydował, że będą składane 22 wnioski. Dotyczą one zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 14 gminach. Ich łączna długość to blisko 41 km. Zakładana wartość kosztorysowa zadań wynosi 91,495 mln zł -  informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski. Część planowanych inwestycji ma gotową dokumentację techniczną, inne są w trakcie przygotowania.

„Liczymy, że wszystkie bądź większość wniosków będzie zaakceptowana. Te, które nie otrzymają dofinansowania teraz, będą składane w kolejnych naborach” – zapowiada starosta białostocki Jan Perkowski. Przypomina jednocześnie, że w poprzedniej edycji FDS wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zaakceptował wszystkie 12 wniosków z Powiatu Białostockiego. Na ich realizację przyznano 23 mln zł. Większość przetargów na modernizację dróg jest już rozstrzygnięta.  

Obecnie Powiat złożył wnioski o dofinansowanie z FDS następujących odcinków: 

1.Budowa drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki (Gmina Choroszcz) 

2.Budowa drogi powiatowej Nr 1551B: droga krajowa Nr 8 - Porosły – Krupniki (Gmina Choroszcz) 

3.Budowa drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki (Gmina Czarna Białostocka) 

4.Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1320B i Nr 1420B w miejscowości Zdroje, gm. Czarna Białostocka 

5.Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w miejscowości Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże) 

6.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródek) 

7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny 

8.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany (Gm. Juchnowiec Kościelny)

9.Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Łapy Osse - Gąsówka-Osse (Miasto i Gmina Łapy) 

10.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527B Łapy Kołpaki - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoły w m. Gąsówka Somachy (Gm. Łapy) 

11.Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo) 

12.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo) 

13.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Pietkowo - granica gminy Poświętne (Gm. Poświętne) 

14.Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1431B Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) i Nr 1432B Zielona - Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce) gm. Supraśl 

15.Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429B Grabówka – Ciasne (Gmina Supraśl) 

16.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki - Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,5 do końca drogi powiatowej (Gm. Suraż) 

17.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki (Gm. Turośń Kościelna) 

18.Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (Gm. Tykocin) 

19.Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489B na odcinkach Żuki - Pasynki, Pasynki - Zagruszany (Gm. Zabłudów) 

20.Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie powiatu białostockiego (Gmina Zawady) 

21.Budowa drogi powiatowej Nr 1532B Bojary - przystanek kolejowy Bojary (Gmina Turośń Kościelna) 

22."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska - Wojszki, na odcinku Kudrycze - Wojszki" 

 

Prawie wszystkie z tych inwestycji mają być realizowane w latach 2020 – 2021.