Jubileusz 70-lecia powstania OSP w Niewodnicy Koryckiej

Dodana: 4 czerwiec 2019 14:01

Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością Jubileuszu 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnicy Koryckiej odbyły się w sobotę (1.06.2019 r.) w Niewodnicy Koryckiej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. polową w intencji strażaków, którą koncelebrował Proboszcz Parafii w Niewodnicy Kościelnej ksiądz Andrzej Sadowski oraz ksiądz Dariusz Mateuszuk – Kapelan Powiatowy Strażaków. Po zakończonej mszy i poświęceniu pojazdów straży odbyła się główna część uroczystości. Zgodnie z ceremoniałem rozpoczęła się ona złożeniem meldunku przez dowódcę – Prezesa OSP Niewodnica Korycka dh Bartłomieja Bukłahę.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, Marek Malinowski z Zarządu Województwa Podlaskiego, st. bryg. Piotr Pietraszko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, Burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński, radni Rady Gminy Turośń Kościelna.

Bogatą historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnicy Koryckiej przedstawiła dh Aleksandra Faszczewska. Głos zabrali również zaproszeni goście: st. bryg. Piotr Pietraszko i europoseł Krzysztof Jurgiel. Na koniec wójt Grzegorz Jakuć podziękował zaproszonym gościom za przybycie, a druhom życzył kolejnych pięknych kart zapisanych w historii OSP Niewodnica Korycka.

W dalszej części uroczystości, na mocy uchwał Prezydiów Zarządów Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego, Gminnego Związku OSP RP przyznano odznaczenia związkowe. Wśród nich znalazły się, min. złote i brązowe odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Ochotnicza Straż Pożarna w Niewodnicy Koryckiej odznaczona została srebrną odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański, nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Z okazji jubileuszu 70-lecia Ochotnicza Straż Pożarna w Niewodnicy Koryckiej otrzymała listy gratulacyjne oraz pamiątki.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Tykocina, pod przewodnictwem dyrygenta Tadeusza Kotarskiego.