Gmina Michałowo przejmie od Starostwa szkołę ponadpodstawową

Dodana: 5 czerwiec 2019 15:21

Od 1 września 2019 r. Zespół Szkół  w Michałowie, w tym jedna z najstarszych szkół zawodowych w województwie, trafi pod skrzydła Gminy w Michałowie. Radni Michałowa podczas sesji 1 czerwca br. podjęli uchwałę o przejęciu szkoły od Starostwa Powiatowego w Białymstoku. W sesji uczestniczył wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe. Odpowiadał na pytania radnych i wyjaśniał, jak będzie wyglądał proces przekazania Zespołu Szkół gminie. Tłumaczył też jakie są aspekty prawne związane z porozumieniem, które będzie podpisane z Burmistrzem Michałowa. Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Henryk Suchocki przypomniał, jak kilka lat wstecz likwidowane było Centrum Edukacji (wcześniej Zespół Szkół Rolniczych) w Supraślu i jak zabrakło inicjatywy ze strony gminy.

W Michałowie na sesji 1.06.2019 r. za przejęciem szkoły opowiedziało się 12 radnych, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wcześniej, za przejęciem szkoły od Starostwa Powiatowego opowiedzieli się mieszkańcy gminy, wyrażając swoje zdanie podczas pierwszych w historii konsultacji społecznych, które odbyły się 26 maja. Na 1001 osób aż 821 opowiedziało się za przejęciem szkoły przez gminę. Formalne przejęcie nastąpi z początkiem września br. Dla szkoły oznacza to nie tylko stabilne funkcjonowanie szkoły, sprawniejszy proces rekrutacji (gmina posiada w Michałowie własną szkołę podstawową), ale też lepiej ukierunkowane nauczanie z bogatszą ofertę edukacyjną w liceum, technikum i w szkole branżowej.

Już teraz samorząd gminny prowadzi rozmowy z dużymi firmami w okolicy i regionie. Burmistrz Michałowa deklaruje, że szkoła będzie doposażona w sprzęt do nauki zawodu, a wszyscy uczniowie będą mieli możliwość pracy w klasach multimedialnych. Gmina Michałowo chce zachęcić uczniów do kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej – w liceum ogólnokształcącym poprzez rozszerzenie przedmiotów ścisłych i humanistycznych, a w technikum i szkołach zawodowych zdobycie solidnych kwalifikacji poprzez praktyki i staże w renomowanych zakładach pracy.

By młodzi ludzie mieli wybór, technikum proponuje kształcenie na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik ekonomista. Natomiast w szkole zawodowej, branżowej szkole I stopnia wybór jest jeszcze większy: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, piekarz, ogrodnik, kucharz. Dodatkowo gmina zapewnia, że każdy uczeń, który zdecyduje się podjąć naukę w Zespole Szkół w Michałowie, otrzyma laptop na cały okres nauki.

 

(Na podst. inf. ze strony Gminy Michałowo)