Będzie przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jaworówka

Dodana: 5 wrzesień 2019 12:50

3 września 2019 r. umowę z prezesem firmy Mirosławem Wróblewskim podpisali: starosta białostocki Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski. O modernizację tej drogi od lat zabiegał Zdzisław Łukaszewicz z Zarządu Powiatu - mieszkaniec gminy Dobrzyniewo.

Wartość umowy to 1.737.846,64 zł. PEUiM zakończy prace przy budowie drogi w 2020 roku.


Połowa kwoty na realizację inwestycji pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. FDS jest nowym narzędziem wsparcia samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej i ma służyć do walki z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Ministerstwo Infrastruktury chce do 2028 roku przekazać samorządom 36 mld zł