100 rocznica powstania Policji Państwowej – obchody w Białymstoku

Dodana: 30 lipiec 2019 11:53

Polska Policja istnieje już 100 lat. W podlaski garnizonie  służbę pełni 2 970 funkcjonariuszy (w tym 626 kobiet i 2 344 mężczyzn) i pracuje 598 pracowników cywilnych.

W wojewódzkich obchodach Święta Policji, które odbyły się na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku obok Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego udział wzięli I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych - w tym wicestarosta białostocki Roman Czepe, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz reprezentanci związków zawodowych i mieszkańcy.

Tradycyjnie, wręczono medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 803 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało 72 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse 293 policjantom, w korpusie podoficerów – 234, zaś szeregowych – 204. 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 39 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych Medalami "Za Długoletnią Służbę". Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 59 funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczonych zostało 11 osób.

Za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej Związku i środowiska policyjnego, a w szczególności za aktywne wspieranie działania Związku, Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów wyróżniło 6 osób medalem 25-leciem Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów. Ponadto, w trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku oraz jego Zastępcy otrzymali litewskie odznaczenia policyjne. 

Podczas tegorocznego Święta Policji obecni byli również nowo przyjęci policjanci, którzy ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od 35 nowych funkcjonariuszy przyjęli I Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

W trakcie poniedziałkowych obchodów złożono również kwiaty pod tablicą, upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych. 

Garnizon podlaskiej Policji otrzymał również defibrylator, sfinansowany przez Fundusz Prewencyjny i przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji województwa podlaskiego.