KOMUNIKAT Starosty Powiatu Białostockiego [Aktualizacja]

Dodana: 3 czerwiec 2020 11:05

 

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu białostockiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku od 20 maja interesanci obsługiwani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

 

W poniższych Wydziałach Starostwa, zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu telefonicznego, elektronicznego (starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl) bądź przez Pocztę Polską:

 1. Borsucza 2
  • - Wydział Komunikacji -  tel. kom 730 200 356, tel. kom. 730 200 736 
  • - Wydział Architektury - tel. kom. 730 200 137 
  • - Wydział Środowiska i Rolnictwa - tel. kom. 730 200 317
  • - Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – tel. 85 740 39 96
  • - Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego - tel. 85 740 39 68

 

Jednocześnie informujemy, że Filia Wydziału Komunikacji w Łapach jest zamknięta do odwołania.  

 

Interesanci przy ul. Borsuczej 2 będą obsługiwani według schematu:

 

WEJŚCIE A (główne)

 

Osoby umówione na spotkanie w sprawach:

- Wydziału Architektury – pok. 1

- Wydziału Środowiska i Rolnictwa – pok. 1

- Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – pok. 1

- Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – pok. 1

- Wydziału Komunikacji – wyłącznie sprawy Prawa Jazdy – pok. 45 (poziom -1)

- Biuro Podawcze – pok. 10

 

WEJŚCIE B (od strony parkingu)

- Osoby umówione na spotkanie w pozostałych sprawach Wydziału Komunikacji

(rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych)

- KASA

 

Praca innych jednostek:

W związku z koniecznością zwalczania epidemii SARS-CoV-2, SP ZOZ w Łapach ograniczył pracę poradni specjalistycznych. Rehabilitacja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności.

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku ( tel. 85 741 62 35 ) i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach (tel. 85 715 23 34):

 • - nie odbywają się zajęcia grupowe
 • - zdalnie odbywają  się: terapie, konsultacje, wywiady z rodzicem i zalecenia post diagnostyczne
 • - w poradniach odbywają się diagnozy psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (z zachowaniem środków bezpieczeństwa)

W Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku można już załatwiać sprawy osobiście (w godzinach 730 – 1530). Wcześniej trzeba się umówić telefonicznie:

 (85) 732 17 72, (85) 732 27 36, (85) 732 24 46

Osoby zainteresowane będą przyjmowane przez pracowników wyłącznie w pokoju nr 2a (na parterze budynku) – w tym samym czasie w pomieszczeniu może przebywać tylko jeden interesant.

Istnieje możliwość świadczenia poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w innych sytuacjach kryzysowych telefonicznie lub online – w terminach ustalonych telefonicznie.

Dyrekcja PCPR prosi o przesyłanie korespondencji drogą pocztową, w formie elektronicznej: pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl. Można też zostawić korespondencję w punkcie przyjęć w pokoju nr 8.

W Domach Pomocy Społecznej (Uhowo, Choroszcz, Czerewki, Jałówka) i  Domach Dziecka (Supraśl, Krasne) -  zakaz odwiedzin.

Do odwołania zostaje zawieszona działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Umówić się trzeba pod nr tel. 519-314-080 lub przez internet

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wyłączył bezpośrednią obsługę interesantów. Rejestracji jako osoba bezrobotna można dokonać elektronicznie na praca.gov.pl. Inne sprawy załatwiamy telefonicznie, przez e-mail lub biuro podawcze.