INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Dodana: 3 sierpień 2016 13:39

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243).

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 
w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku mają prawo korzystać z:

1) pomocy osoby przybranej (przez siebie wybranej), która ukończyła 16 lat,

2) pomocy tłumacza języka migowego zapewnionego przez dany organ (chęć skorzystania 
z usług tłumacza podczas załatwiania sprawy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, za wyjątkiem sytuacji nagłych),

3) środków wspierających komunikowanie się (poczta elektroniczna, fax).


W związku z powyższym Starosta Powiatu Białostockiego umożliwia  komunikowanie się spośród następujących metod:


1) korzystanie z poczty elektronicznej – adres: starosta@powiatbialostocki.pl,

2) przesyłanie faksów na numer 85 740  39 82,

3) przesyłanie drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2,   
    15-569 Białystok,

4) składanie osobiście w Kancelarii Ogólnej, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok ( parter pok. 
     nr 10),

5) pracownika Urzędu (dwie osoby przeszkolone w posługiwaniu się językiem migowym).