Dotacje z PFRON na projekty w powiecie dotyczące osób niepełnosprawnych

Dodana: 13 czerwiec 2019 15:09

12.06.2019 r. w siedzibie Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe podpisali umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na następujące projekty:

-„Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku”,  na realizację którego powiat otrzymał dofinansowanie  w wysokości 21 758,00 zł, co stanowi 30%kosztów jego realizacji. W ramach tego zadania przed budynkiem Starostwa zainstalowana będzie platforma dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, wyremontowane też będą schody.

- „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, poprzez działania podejmowane przez samorząd Powiatu Białostockiego w roku 2019” . Na realizację tego zadania powiat otrzymał z PFRON dofinansowanie  w wysokości 50 750,00zł. Kwota ta będzie przeznaczona na przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej osobie z niepełnosprawnościami, zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego. Zadanie to zrealizuje Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.