Godziny Pracy w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Dodana: 22 lipiec 2016 14:50

poniedziałek
wtorek - piątek

8:00 - 16:00
7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania interesantów:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
poniedziałek
wtorek - piątek


(pokój nr 210)
8:00 - 16:00
7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania interesantów: Wydział Architektury
poniedziałek
wtorek - piątek8:00 - 14:00
7:30 - 14:00

Godziny przyjmowania interesantów: Wydział Komunikacji
poniedziałek
wtorek - piątek

Prawa Jazdy (45)
poniedziałek
wtorek - piątek

8:00 - 15:45
8:00 - 15:00

8:00 - 15:45 
8:00 - 15:00

Godziny przyjmowania interesantów: Kasa
poniedziałek
wtorek - piątek

(pokój nr 209)
8:00 - 15:45
8:00 - 15:00

Godziny przyjmowania interesantów:
w sprawie skarg i wniosków

poniedziałek

10:00 - 16:30

STAROSTA, WICESTAROSTA, SKARBNIK, SEKRETARZ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO, DYREKTORZY WYDZIAŁÓW

czwartek

11:00 - 14:00 (pokój nr 5)

PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO