Wstecz

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku

KUBICIEL EWELINA
Email:prk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl tel. 85 740 39 95
pokój 210
godz. pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30- 15:30

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie , za ich zgodą , do już toczących się postępowań w prawach o ochronę interesów konsumentów
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej i organizacjami konsumentów

Przez konsumenta rozumie się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą i zawodową.

Rzecznik działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu białostockiego.

Pytania do Rzecznika można zgłaszać za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. 
Rzecznik nie odpowiada na e-maile, w których nie podane są dane adresowe (adres zamieszkania, nazwisko i imię) Konsumenta

W związku ze sprawą skierowaną do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia interwencji w przedmiotowej sprawie.

Pliki